Skotsko

Stalker Castle v ranním slunci

Hrad Stalker, jenž už téměř 700 let stojí na přílivovém ostrůvku, má svůj název odvozený z gaelského slova "stalcaire", což česky znamená "lovec" nebo "sokolník". Postaven byl klanem MacDougall, později jej získal klan Stewart a klan Campbell.